Kodros verbindt financials aan gemeenten.

Opleiding Btw Basis voor gemeenten: Essentiële kennis voor iedere gemeente

Als gemeente is het essentieel om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van btw. De complexe btw-regelgeving en de specifieke situaties waar gemeenten mee te maken hebben, maken gedegen kennis van zaken onmisbaar. De Opleiding Btw Basis voor gemeenten speelt hier perfect op in door alle belangrijke aspecten van de btw-regelgeving voor gemeenten op een praktijkgerichte manier te behandelen.

Masterclass Strategisch Financieel Adviseur in de Publieke Sector

Op deze pagina

Een uitgebreid en relevant programma

Tijdens de vier intensieve lesdagen van de Opleiding Btw Basis voor gemeenten komen alle cruciale onderwerpen aan bod waar gemeenten in de praktijk mee te maken krijgen. Het programma omvat onder andere:

  • Wet op de omzetbelasting en aftrek van voorbelasting
  • Wet op het BTW-compensatiefonds en vrijstellingen
  • Btw, subsidies, bijdragen en schadevergoedingen
  • Btw/BCF en burgerparticipatie
  • Btw in grondcomplexen en onroerendezaaktransacties
  • Positionering van de bedrijfsfiscalist en werkrelatie met de Belastingdienst
  • Wijzigingen BBV en de gevolgen voor de fiscale positie van gemeenten

Door dit brede scala aan onderwerpen krijgen deelnemers een compleet beeld van alle relevante btw-aspecten waar gemeenten mee te maken hebben. Zo zijn zij na afloop van de opleiding in staat om de opgedane kennis direct toe te passen in de praktijk.

Focus op de praktijk en actualiteit

Wat de Opleiding Btw Basis voor gemeenten onderscheidt, is de sterke focus op de praktijk. Alle behandelde onderwerpen worden gekoppeld aan herkenbare situaties uit de dagelijkse werkzaamheden van gemeentemedewerkers. Daarnaast wordt er ruim aandacht besteed aan actuele thema’s, zoals de recente wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de impact hiervan op de fiscale positie van gemeenten.

Door deze praktijkgerichte aanpak en aandacht voor actualiteiten sluit de opleiding naadloos aan op de informatiebehoefte van gemeenten. Deelnemers krijgen niet alleen theoretische kennis aangereikt, maar leren ook hoe zij deze kennis kunnen vertalen naar concrete situaties uit hun eigen werkpraktijk.

Deskundige docenten

De docenten van de Opleiding Btw Basis voor gemeenten zijn ervaren specialisten op het gebied van btw en hebben ruime ervaring met de specifieke btw-problematiek van gemeenten. Zij weten de theorie op een heldere en praktische manier over te brengen.

Onmisbare kennis

Voor iedere gemeente is gedegen kennis van de btw-regelgeving onmisbaar. De Opleiding Btw Basis voor gemeenten biedt deze kennis op een compacte en praktijkgerichte manier. Een absolute must voor iedere gemeente die haar btw-zaken op orde wil hebben.

Andere cursussen

Heb je interesse in andere cursussen? Bekijk ook:

Kortom, de Opleiding Btw Basis voor gemeenten is dé manier om uw btw-kennis naar een hoger niveau te tillen en zo een nog waardevoller asset voor uw gemeente te worden. Een investering die zichzelf gegarandeerd terugbetaalt!

Meld je nu aan!

Cursisten van deze gemeenten gingen jou al voor

Kodros heeft kennis van de financiële functies én de gemeentelijke markt. Als expertisebureau richten wij ons dus alleen op de financiële functie van de gemeente en hierbij aansluitende opleidingen. 

Ben naar al onze finance opleidingen?

Waarom kies je voor Kodros?

× Hoe kan ik je helpen?