Kodros verbindt financials aan gemeenten.

Business controller Gemeente

Bij steeds meer gemeenten werkt een business controller. Sommige gemeenten hebben meerdere business controllers. Op deze pagina lees je wat een business controller doet, wat het salaris is en hoe een dag van een business controller eruitziet. Hiernaast staan er een aantal vacatures voor een business controller bij een gemeente. 

Wat doet een business controller gemeente?

Een business controller is een speler binnen een organisatie die verantwoordelijk is voor de financiële advisering van de business. Met behulp van hun financiële expertise ondersteunen zij het management, de directeur en/of het bestuur bij een gemeente bij het nemen van strategische beslissingen. Een business controller bij een gemeente ondersteunt vaak één of meerdere vakgebieden of domeinen zoals het ruimtelijk, sociaal domein of de bedrijfsvoering. Gemeenten zijn namelijk ingericht in verschillende domeinen, zoals het ruimtelijk domein, waar de focus ligt op maatschappelijke uitdagingen, zoals de woningnoodbouw en de energietransitie.

Een andere discipline is het sociaal domein, dat de inspanningen van gemeenten betreft omtrent werk, participatie en zorg, maar ook de bedrijfsvoering die gemeenten inzetten om klanten tevreden te stellen. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de rol en taken van een business controller gemeente.

Een business controller fungeert als een business partner van de business bij een gemeente. Ze analyseren financiële gegevens, identificeren trends en risico’s, en vertalen deze informatie naar bruikbare inzichten. Daarnaast kunnen business controllers binnen een gemeente verantwoordelijk zijn voor het opstellen van budgetten, prognoses en financiële rapportages.

Naast het verstrekken van financieel advies, kan een business controller gemeente ook een rol in het implementeren en bewaken van interne controlemaatregelen hebben. Ze zorgen ervoor dat alle financiële activiteiten voldoen aan wet- en regelgeving, en dragen bij aan risicobeheersing binnen een gemeente.

De werkzaamheden van een business controller zijn erg divers.

Een aantal voorbeelden van de werkzaamheden zijn:

– Monitoren en evalueren van financiële prestaties op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid;
– Ontwikkelen van KPI’s (Key Performance Indicators) om de prestaties te meten;
– Adviseren over kostenbesparingen en procesverbeteringen;
– Bijdragen aan het opstellen van strategische plannen en business cases;
– Analyseren van investeringsvoorstellen en het beoordelen van de financiële haalbaarheid;
– Opstellen van maandelijkse, kwartaal- en jaarlijkse rapportages;
– Coördineren van audits en het implementeren van eventuele aanbevelingen;
– Realiseren en optimaliseren van managementinformatie en voorstellen doen voor het ontwikkelen of het verbeteren van instrumenten die eenduidige stuurinformatie opleveren;
– Bijhouden van de landelijke ontwikkelingen en de impact daarvan bepalen, waaronder de uitkeringen van het Rijk;
– Integraal adviseren op voorstellen vanuit de (beleids)afdelingen;
– In co-creatie werken aan (financiële)oplossingen om hiermee de maatschappelijke effecten bij klanten te kunnen realiseren;
– Het continu en pro-actief bewaken, analyseren, adviseren en toetsen van financiële cijfers en hier meerwaarde aan geven, door dit financieel tactisch/strategisch te kunnen vertalen.

Als business controller speel je een cruciale rol in het bevorderen van de financiële gezondheid van een gemeente. Business controllers gemeente geven door middel van analyses, advies en rapportages ondersteuning aan de business en het management bij het nemen van weloverwogen beslissingen. Daarnaast draag je bij aan de naleving van wet- en regelgeving en help je risico’s te beheersen.

Kortom, de business controller gemeente is een belangrijke speler in elke organisatie die cijfers kan vertalen naar adviezen op tactisch en strategisch niveau.

Waarom werken voor een gemeente?

Waarom je ervoor kunt kiezen om als business controller aan de slag te gaan bij een gemeente, daar zijn uiteenlopende redenen voor. De gemeentelijke overheid onderscheidt zich onder andere van het bedrijfsleven, op het gebied van flexibiliteit, complexiteit en een verantwoordelijkheidsgevoel. Werken als business controller bij een gemeente betekent dat je ruimte hebt om je werk zelfstandig in te richten, dit maakt je werkzaamheden en de invulling daarvan erg afwisselend. Daarnaast zijn de financiële vraagstukken binnen een gemeente relatief complex, wat de functie van business controller uitdagend maakt. Je levert als business controller gemeente een betekenisvolle bijdrage aan je omgeving: je werk wordt namelijk zichtbaar in de praktijk, bijvoorbeeld door het verlenen van een subsidie aan de plaatselijke kinderboerderij of sportvereniging. Een ander praktijkvoorbeeld is het werken aan een financiële onderbouwing voor de levering van zorg aan de inwoners van jouw gemeente.

Welke opleiding heeft een business controller bij een gemeente nodig?

Business controllers bij gemeenten hebben vaak afgeronde finance opleiding op hbo of universiteitsniveau. Gemeenten willen daarnaast graag professionals met een ruime ervaring op het werkgebied van financiën, bijvoorbeeld bij één of meerdere decentrale overheden als controller, financieel adviseur en/of specialist. Het voordeel van business controllers met ervaring, is het bezit van praktische kennis over relevante wet- en regelgeving. Je kunt hierbij denken aan de BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten), Fido (Wet financiering decentrale overheden) of het BTW Compensatiefonds.

Welke training en opleiding kan een business controller bij een gemeente volgen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om je kennis en kunde als business controller gemeente op niveau te houden. Aan diverse Universiteiten zoals de EUR wordt de opleiding Public controlling (CPC) gegeven. Maar ook bij de SBO, en de NCOI kun je gerichte controllersopleidingen volgen om je verder te verdiepen in de rol business controller gemeente. Daarnaast bieden ook de Bestuursacademie en Segment verschillende trainingen en opleidingen aan in de gemeentelijke financiën.

Heb je enkele jaren ervaring als business controller in het bedrijfsleven of ben je een financieel (beleids-)adviseur gemeente en je wil jezelf ontwikkelen tot business controller gemeente? Wil je de stap maken maar weet je niet hoe? Stel jouw opleidings- of ontwikkelvraag per mail aan Nancy Brussel of neem vrijblijvend telefonisch contact met haar op via 085-2500342.

Helemaal nog geen ervaring als financial maar je wil jezelf verder ontwikkelen in de richting van business controller gemeente? Misschien is een carrière als adviseur in onze consultancy tak bijvoorbeeld ons Finance traineeship iets voor je. Je leest er meer over op onderstaande pagina’s.

 
 

Hoe ziet een werkdag van een business controller eruit?

Je wil weten hoe een typische werkdag van een business controller gemeente eruit kan zien.

Ochtend

De ochtend begint meestal met het doornemen van e-mails en het bijwerken van de agenda. Een business controller gemeente heeft vaak verschillende taken en projecten lopen, dus het is belangrijk om goed georganiseerd te blijven. Daarnaast wordt er regelmatig overlegd met andere afdelingen binnen de gemeente om de financiële planning en rapportage af te stemmen.

Tijdens de ochtenduren houdt een business controller gemeente zich ook bezig met het verzamelen en analyseren van financiële gegevens. Dit kan onder andere betrekking hebben op budgettering, kostenbeheersing en investeringsbeslissingen. Het is belangrijk om nauwkeurig te werken en oog te hebben voor detail, aangezien kleine foutjes grote gevolgen kunnen hebben voor de financiële gezondheid van de gemeente.

Middag

In de middag vinden vaak vergaderingen plaats met collega’s en andere stakeholders. Hierbij worden financiële resultaten gepresenteerd, besproken en geanalyseerd. Een business controller gemeente heeft een adviserende rol en biedt inzichten en aanbevelingen op basis van de financiële data. Daarnaast kan er tijdens deze vergaderingen ook overlegd worden over nieuwe projecten of beleidsvoorstellen waarbij de financiële aspecten moeten worden beoordeeld.

Een belangrijk onderdeel van het werk van een business controller is risicobeheer. In de middaguren houdt een business controller zich bezig met het identificeren en evalueren van risico’s die de gemeente kan lopen op financieel gebied. Op basis hiervan wordt er advies gegeven over mogelijke maatregelen om deze risico’s te minimaliseren.

Avond

Hoewel de meeste gemeenteambtenaren vaak klaar zijn aan het einde van de werkdag, kan het zijn dat een business controller gemeente soms ook ’s avonds nog aan het werk is. Dit hangt af van deadlines, projecten of bijvoorbeeld gemeenteraadsvergaderingen waarbij financiële informatie nodig is.

De avonduren kunnen gebruikt worden om rapportages op te stellen of om voorbereidingen te treffen voor toekomstige presentaties en vergaderingen. Het is belangrijk voor een business controller gemeente om altijd op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen op financieel gebied binnen de gemeente.

Als je op zoek bent naar een business controller gemeente en ervaring uit de praktijk wil horen, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Ons team van ervaren business controllers staat klaar om jouw vragen te beantwoorden. Neem vandaag nog contact met ons op!

Wat is het salaris van een business controller bij een gemeente?

Het salaris van een business controller bij een gemeente is afhankelijk van het loongebouw, die afhangt van de grootte van een organisatie. Naast een goed salaris, is een uitdagende baan met veel ruimte voor initiatief en zelfontplooiing belangrijk.

Belangrijk om te vermelden is dat je bij de start als business controller bij een gemeente meestal een tijdelijk contract krijgt, dat bij goed functioneren wordt omgezet naar een vast contract.

Het salaris van een business controller bij een gemeente varieert tussen de schaal 10a en schaal 13. Dat betekent minimaal een salaris van €3.719,- en maximaal €6.993,- bruto per maand (bij 36 uur per week). Je exacte salaris is afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring. Lees hier als je meer wil weten over de exacte schaalniveaus.

Daarnaast ontvang je als business controller gemeente een maandelijkse opbouw van een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% over je salaris. Dit IKB (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering) kun je fiscaal voordelig inzetten voor een aantal zaken, zoals het kopen van extra verlof, de uitruil woon-/werk kilometers of de aanschaf van een nieuwe fiets. Je kunt tevens kiezen voor het laten uitbetalen van je keuzebudget.

Doorgroeimogelijkheden als business controller

In de rol van financieel consulent liggen de doorgroeimogelijkheden voor het oprapen. Waar de een graag doorgroeit naar financieel adviseur en op lange termijn naar senior of strategisch financieel adviseur, kiest de ander voor een expertise als business- of concerncontroller. Doordat de rol tussen de administratieve en adviseursfunctie ligt, heb je de kans zelf een richting te bepalen. Naast de verschillende rollen, kan je je ook specialiseren in een domein: fysiek, sociaal of bedrijfsvoering.

Hoeveel uur per week werkt een business controller?

Gemiddeld werkt een business controller bij een gemeente 32 tot 36 uur per week. Bij sommige gemeenten is het ook mogelijk om de functie parttime uit te voeren, dus voor 24 uur per week.

Hoe word je business controller?

Om business controller te worden, heb je minimaal een hbo- of wo-opleiding afgerond en bij voorkeur in de richting van bedrijfseconomie of bedrijfskunde. Soms is een afgeronde bestuurskunde opleiding ook voldoende, je moet dan wel enkele jaren relevante werkervaring hebben.

Welke eigenschappen en competenties ontwikkel je als business controller?

In de rol van business controller is, zoals eerder genoemd, genoeg ruimte om te groeien. Zo leer je leer te denken in scenario’s, je collega’s te adviseren, zelfstandig te werk te gaan, maar vooral ook stevig in je schoenen te staan. Ook leer je schakelen op zowel operationeel, als tactisch niveau, maar ook tussen analyseren en adviseren. Je groeit niet alleen, maar met je hele team. Daarnaast ontwikkel je skills om met anderen samen te werken en zij zullen dan ook, net als jij, ontplooien.

Waarom werken als business controller bij Kodros?

Als Business Controller ben je bij ons in loondienst, en ga je zelfstandig aan de slag bij onze opdrachtgevers: de Nederlandse gemeenten. Je werkt bij verschillende gemeenten en breidt daarmee je ervaring en deskundigheid verder uit.

Kodros biedt je afwisselende en uitdagende interim opdrachten, binnen deze functie ga je dus niet alleen aan het werk, maar besteed je ook tijd en aandacht aan ontwikkeling en opleiding. Kodros bestaat uit een hecht team dat werkt met korte lijnen. We kennen elkaar persoonlijk en er is volop ruimte voor eigen ideeën en initiatieven. Jouw persoonlijke groei staat voorop: groeien als expert in een vakgebied of juist een breed scala aan opdrachten doen. Kodros heeft een laagdrempelige, open en informele bedrijfscultuur waar er naast hard werken, ook veel gelachen wordt en teamactiviteiten zoals de vrijdagmiddagborrel, barbecue en bedrijfsbezoek essentieel zijn.
Uiteraard organiseren we voor onze financials ook intervisiebijeenkomsten voor verbinding en kennisdeling. Tijdens de bijeenkomsten delen collega’s kennis en ervaringen met elkaar over thema’s binnen het vakgebied. Zo kun je van elkaar leren en samen met vakgenoten doorgroeien binnen jouw kennisveld.

Je kunt diverse trainingen en opleidingen volgen via het Kodros Kenniscentrum. Deze trainingen leveren een positieve bijdrage aan jouw ontwikkeling, je werkplezier en je inzetbaarheid.

Kodros heeft een sterk netwerk opgebouwd in het midden van Nederland. Je hebt dus altijd de mogelijkheid om bij een gemeente in jouw regio te werken. Dat scheelt reistijd en geeft jou de optie om werk en privé in balans te houden.

Lees hier meer over het werken bij Kodros. Op deze pagina kun je ook meer vinden over andere functies bij Kodros.

Gemeenten om te werken als business controller

Via Kodros kan je snel aan de slag bij gemeenten. Wat dacht je bijvoorbeeld van werken bij:

Hoe kan ik solliciteren voor de functie business controller gemeente?

Bekijk hier onze Finance vacatures bij gemeenten. Staat er niets voor je tussen? Wij hebben nog veel vacatures die momenteel niet op de website staan. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

(Business) Controller

Financieel Adviseur

Senior Financieel Adviseur

Financieel Adviseur

Senior Medewerker Financieel Beheer

Senior Financieel Adviseur

“Ik heb Kodros leren kennen als een bijzonder bureau. De persoonlijke en betrokken benadering spreekt mij erg aan. Dankzij het grote netwerk van Kodros nu werkzaam bij een gemeente met als aandachtsgebied het sociaal domein.”
Frank
Senior Financieel Adviseur

De 4 stappen naar jouw nieuwe baam

1. Sollicitatie

Jij solliciteert op één van onze vacatures of je kiest voor een open sollicitatie.

2. Kennismaking

Wij zijn benieuwd naar de persoon achter het cv! Daarom maken we graag kennis met jou.

3. Sollicitatiegesprek

Er wordt een tweetal sollicitatiegesprekken bij onze opdrachtgevers gepland. Deze vinden op locatie of online plaats.

4. Contract

Zijn de opdrachtgever en jij enthousiast na de gesprekken? Dan krijg je een arbeidsovereenkomst aangeboden. 

Waarom kies je voor Kodros?

× Hoe kan ik je helpen?