Kodros verbindt financials aan gemeenten.

Gemeentefinanciën Cursus

Wil je jouw kennis over gemeentefinanciën vergroten en beter begrijpen hoe de financiële processen binnen een gemeente werken? Dan is een gemeentefinanciën cursus precies wat je nodig hebt. Deze cursus biedt jou de mogelijkheid om essentiële vaardigheden op te doen en inzicht te krijgen in de complexe wereld van gemeentelijke financiën. 

Benieuwd naar wat Kodros kan betekenen in de zoektocht naar een cursus gemeentefinanciën? Neem direct contact op met Jan-Joost 06-40063750 voor de mogelijkheden

Gemeentefinanciën Cursus: Belang

Als gemeenteambtenaar of beleidsmaker is het cruciaal om een solide kennis te hebben van gemeentelijke financiën. Een goede beheersing van deze materie stelt je in staat om weloverwogen beslissingen te nemen en effectieve budgetplannen op te stellen. Door het volgen van een gemeentefinanciën cursus ben je in staat om: 

  • Beter inzicht te krijgen in de wet- en regelgeving omtrent gemeentelijke financiën 
  • De begrotingscyclus beter te begrijpen en toe te passen 
  • Financiële rapportages te analyseren en interpreteren 
  • Efficiënter om te gaan met financiële middelen binnen jouw gemeente 
  • Budgetplannen op te stellen die aansluiten bij de beleidsdoelstellingen 

Ben jij overtuigd van het belang van een cursus gemeentefinanciën? Neem dan contact op met Jan-Joost 06-40063750 voor de mogelijkheden.

Gemeentefinanciën Cursus: Inhoud

De gemeentefinanciën cursus is speciaal ontworpen om praktische kennis en vaardigheden over te dragen. Tijdens de cursus behandelen ervaren docenten diverse onderwerpen, waaronder:

Het opstellen en beheren van een gemeentelijke begroting

Hierbij wordt gekeken naar de verwachte inkomsten en uitgaven voor het komende jaar, rekening houdend met diverse factoren zoals beleidsdoelstellingen, economische ontwikkelingen en wet- en regelgeving. 

Het beheer van de begroting vereist nauwkeurige monitoring en controle om ervoor te zorgen dat deze binnen de gestelde kaders blijft. Financiële rapportages worden regelmatig opgesteld om inzicht te geven in de financiële stand van zaken binnen de gemeente. Dit stelt het management in staat om tijdig bij te sturen indien nodig. 

Financiële planning en control binnen een gemeente: 

Een goede financiële planning is cruciaal om ervoor te zorgen dat de gemeente haar doelstellingen kan realiseren. Dit houdt onder andere in dat er een gedetailleerde begroting moet worden opgesteld waarin alle verwachte inkomsten en uitgaven worden opgenomen.  

Daarnaast is het belangrijk om regelmatig de financiële situatie te monitoren, zodat er tijdig kan worden bijgestuurd indien nodig. Om de financiële planning en control binnen een gemeente effectief te kunnen uitvoeren, is het raadzaam om gebruik te maken van gespecialiseerde software die specifiek is ontwikkeld voor dit doel. Deze software kan helpen bij het opstellen van de begroting, het monitoren van de financiële situatie en het genereren van rapportages.  

Budgetbeheer en risicomanagement:

Budgetbeheer is een belangrijk onderdeel van het financieel beheer binnen een gemeente. Het houdt in dat er controle wordt uitgeoefend op de uitgaven en dat er binnen de gestelde budgetten wordt gewerkt. Het is essentieel om zicht te hebben op waar het geld naartoe gaat en om eventuele overschrijdingen tijdig te signaleren en aan te pakken. 

Risicomanagement speelt ook een rol bij het beheren van de gemeentelijke begroting. Het identificeren van mogelijke risico’s en het nemen van maatregelen om deze risico’s te beperken, kan helpen om financiële tegenvallers te voorkomen of de impact ervan te verminderen. 

Belastingheffing en financiële verantwoording:

Een belangrijke bron van inkomsten voor gemeenten is belastingheffing. Gemeenten heffen verschillende soorten belastingen, zoals onroerendezaakbelasting (OZB) en gemeentelijke heffingen. Het correct innen van deze belastingen en het zorgvuldig beheren ervan zijn cruciaal voor een gezonde financiële huishouding. 

Tot slot is financiële verantwoording van groot belang. Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over hun financiële situatie en de besteding van gemeenschapsgeld. Dit gebeurt onder andere door middel van het opstellen van jaarrekeningen en rapportages. 

Opzoek naar een gemeentefinanciën cursus of BBV training bel direct met Jan-Joost 06-4006375

 

Afsluitend

De gemeentefinanciën cursus biedt een waardevolle mogelijkheid voor gemeenteambtenaren en beleidsmakers om hun kennis en begrip van gemeentelijke financiën te vergroten. Deze cursus stelt deelnemers in staat om essentiële vaardigheden op te doen, zoals het begrijpen van wet- en regelgeving, het analyseren van financiële rapportages en het efficiënt beheren van financiële middelen. De cursus behandelt praktische onderwerpen zoals het opstellen en beheren van een begroting, financiële planning en control, budgetbeheer en risicomanagement, evenals belastingheffing en financiële verantwoording. Door deze cursus te volgen kunnen deelnemers weloverwogen beslissingen nemen en effectieve budgetplannen opstellen die aansluiten bij de beleidsdoelstellingen van hun gemeente. 

Naast een gemeentefinanciën cursus, biedt Kodros ook een BBV cursus aan. Wil je je verder verdiepen in de BBV. Neem deel aan onze cursus! Deze opleiding start in februari en word op locatie en klassikaal aangeboden. Deelnemers krijgen een vaste docent. Meerdere opleidingen komend jaar volgen? Geen probleem, daar kunnen we rekening mee houden. Heb je vragen over de exacte inhoud van het programma per dagdeel, neem contact op met Jan-Joost 06-40063750.

Kodros biedt ook andere cursussen aan. Bekijk deze op de volgende pagina’s:

“Ik heb Kodros leren kennen als een bijzonder bureau. De persoonlijke en betrokken benadering spreekt mij erg aan. Dankzij het grote netwerk van Kodros nu werkzaam bij een gemeente met als aandachtsgebied het sociaal domein.”
Frank
Senior Financieel Adviseur

De 4 stappen naar jouw nieuwe baam

1. Sollicitatie

Jij solliciteert op één van onze vacatures of je kiest voor een open sollicitatie.

2. Kennismaking

Wij zijn benieuwd naar de persoon achter het cv! Daarom maken we graag kennis met jou.

3. Sollicitatiegesprek

Er wordt een tweetal sollicitatiegesprekken bij onze opdrachtgevers gepland. Deze vinden op locatie of online plaats.

4. Contract

Zijn de opdrachtgever en jij enthousiast na de gesprekken? Dan krijg je een arbeidsovereenkomst aangeboden. 

Waarom kies je voor Kodros?

× Hoe kan ik je helpen?