Kodros verbindt financials aan gemeenten.

Besluit Begroting en Verantwoording

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is een belangrijk instrument binnen de financiële planning van organisaties. Het stelt hen in staat om op een gestructureerde manier hun begroting op te stellen, financiële doelen te bepalen en verantwoording af te leggen over het behalen van deze doelen. 

Het besluit biedt richtlijnen voor het opstellen van de begroting, inclusief de benodigde informatie en specificaties die nodig zijn voor een gedegen financieel plan. Door het volgen van deze richtlijnen kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun begroting realistisch en haalbaar is. 

Ben je opzoek naar een expert op het gebied van BBV? Neem dan direct contact met ons op.

Wil je graag een BBV cursus volgen en ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met Jan-Joost 06-40063750.

BBV: Belang

Een goed opgestelde begroting is essentieel voor het succesvol beheren van financiën. Het stelt organisaties in staat om hun inkomsten en uitgaven zorgvuldig te plannen, waardoor ze beter kunnen anticiperen op mogelijke risico’s of onvoorziene gebeurtenissen. Met behulp van het Besluit Begroting en Verantwoording kunnen organisaties ook hun prestaties evalueren aan de hand van de gestelde doelen en zo nodig bijsturen. 

Naast het opstellen van de begroting, is het Besluit Begroting en Verantwoording ook van belang voor het afleggen van verantwoording over de financiële resultaten. Het dwingt organisaties om transparantie te betrachten bij het rapporteren over hun financiële prestaties. Dit is niet alleen relevant voor interne stakeholders, zoals bestuurders en managers, maar ook voor externe partijen zoals budgethouders, investeerders en toezichthouders. 

Het Besluit Begroting en Verantwoording helpt gemeentelijke organisaties inzicht te krijgen in hun financiën en draagt bij aan een effectieve financiële planning. Door middel van heldere richtlijnen zorgt het besluit ervoor dat begrotingen realistisch zijn en dat verantwoording kan worden afgelegd over behaalde resultaten. Het is daarom essentieel voor elke organisatie om dit besluit serieus te nemen en er conform aan te werken. 

BBV: Aspecten

  1. Stel duidelijke doelen op: Een goede besluit begroting en verantwoording begint met het stellen van duidelijke doelen. Wat wil je bereiken? Welke resultaten hoop je te behalen? Door concrete doelen te formuleren, kun je jouw budgetten beter afstemmen op de gewenste uitkomsten. 
  2. Maak realistische schattingen: Bij het opstellen van een begroting is het essentieel om realistische schattingen te maken. Baseer je op historische gegevens, markttrends en toekomstige verwachtingen. Door rekening te houden met mogelijke risico’s en onzekerheden, kun je een meer nauwkeurige begroting maken. 
  3. Houd de voortgang bij: Eenmaal gestart met de uitvoering van je begroting, is het belangrijk om de voortgang bij te houden. Monitor regelmatig de financiële prestaties en vergelijk deze met je begroting. Zo kun je tijdig bijsturen als dat nodig is en voorkom je onaangename verrassingen aan het einde van het jaar. 
  4. Zorg voor transparante verantwoording: Een goede verantwoording zorgt voor transparantie en vertrouwen binnen je organisatie. Communiceer duidelijk over de behaalde resultaten en leg uit waarom afwijkingen zijn opgetreden. Dit helpt bij het nemen van beslissingen en geeft inzicht in hoe de begroting kan worden verbeterd. 
  5. Evalueer en leer: Het evalueren van je besluit begroting en verantwoording is een cruciale stap om te leren en te groeien. Analyseer wat wel en niet goed werkte, identificeer verbeterpunten en pas ze toe in toekomstige budgetten. Door continu te leren van eerdere ervaringen, kun je steeds betere beslissingen nemen. 

Benieuwd hoe Kodros adviseurs jouw organisatie kunnen helpen met vragen omtrent BBV? Neem contact met ons op of bel direct met Nancy 085-2500342

Afsluitend

Het Besluit Begroting en Verantwoording is een waardevol instrument voor organisaties om hun financiële planning te beheren. Het helpt hen bij het opstellen van een realistische begroting, het stellen van doelen en het afleggen van verantwoording over behaalde resultaten. Het besluit bevordert transparantie en zorgt ervoor dat organisaties inzicht krijgen in hun financiën. Om een goede besluit begroting en verantwoording te waarborgen, moeten organisaties duidelijke doelen stellen, realistische schattingen maken, de voortgang bijhouden, transparant verantwoording afleggen en continu evalueren en leren. Door dit serieus te nemen en er conform aan te werken, kunnen organisaties effectieve financiële planning bereiken. 

Wil jij jou kennis verdiepen en verbreden op het gebied van de BBV? Bij Kodros kan je een BBV cursus volgen. Deze opleiding start in februari en word op locatie en klassikaal aangeboden. Deelnemers krijgen een vaste docent. Meerdere opleidingen komend jaar volgen? Geen probleem, daar kunnen we rekening mee houden. Heb je vragen over de exacte inhoud van het programma per dagdeel, neem contact op met Jan-Joost 06-40063750.

Kodros biedt ook andere cursussen aan. Bekijk deze op de volgende pagina’s:

“Ik heb Kodros leren kennen als een bijzonder bureau. De persoonlijke en betrokken benadering spreekt mij erg aan. Dankzij het grote netwerk van Kodros nu werkzaam bij een gemeente met als aandachtsgebied het sociaal domein.”
Frank
Senior Financieel Adviseur

De 4 stappen naar jouw nieuwe baam

1. Sollicitatie

Jij solliciteert op één van onze vacatures of je kiest voor een open sollicitatie.

2. Kennismaking

Wij zijn benieuwd naar de persoon achter het cv! Daarom maken we graag kennis met jou.

3. Sollicitatiegesprek

Er wordt een tweetal sollicitatiegesprekken bij onze opdrachtgevers gepland. Deze vinden op locatie of online plaats.

4. Contract

Zijn de opdrachtgever en jij enthousiast na de gesprekken? Dan krijg je een arbeidsovereenkomst aangeboden. 

Waarom kies je voor Kodros?

× Hoe kan ik je helpen?