Kodros verbindt financials aan gemeenten.

BBV cursus

BBV staat voor Besluit Begroting en Verantwoording. Het is een regeling die van toepassing is op gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland. Het BBV bevat voorschriften en richtlijnen voor de begroting en verantwoording van financiële gegevens binnen deze overheidsorganisaties. 

De regeling heeft als doel om transparantie en vergelijkbaarheid van de financiële informatie te bevorderen. Dit betekent dat de begrotingen en jaarrekeningen op een gestandaardiseerde wijze worden opgesteld, zodat ze eenvoudig kunnen worden vergeleken met andere gemeenten, provincies of waterschappen. 

Ben je opzoek naar een expert op het gebied van BBV? Neem contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Wil je graag een BBV cursus volgen en benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met Jan-Joost 06-40063750.

BBV: Doel

Het BBV is er om ervoor te zorgen dat de financiële huishouding van overheidsorganisaties op een duidelijke en begrijpelijke manier wordt weergegeven. Door middel van uniforme richtlijnen wordt de informatie consistent gepresenteerd, waardoor het voor beleidsmakers, bestuurders en burgers gemakkelijker wordt om inzicht te krijgen in de financiële positie en prestaties van een gemeente, provincie of waterschap. 

Bovendien draagt het bij aan het versterken van de financiële discipline binnen de overheidssector. Door het stellen van regels en voorschriften wordt er gestuurd op solide financieel beheer en verantwoording. 

Heeft jouw organisatie een expert nodig op het gebied van BBV? Neem dan contact met ons op.

BBV: Belang

De wetgeving is van groot belang omdat het zorgt voor transparantie en vergelijkbaarheid in de financiële verslaglegging van overheidsorganisaties. Hierdoor kunnen beleidsmakers gefundeerde beslissingen nemen op basis van betrouwbare informatie. Daarnaast biedt het ook inzicht aan burgers, waardoor zij kunnen controleren hoe hun belastinggeld wordt besteed. 

Door het correct toepassen worden financiële risico’s beheersbaar gemaakt en kan er efficiënter worden gewerkt. Het helpt ook bij het identificeren van verbeterpunten en maakt een goede vergelijking mogelijk tussen verschillende overheidsorganisaties. 

Benieuwd wat Kodros in jouw zoektocht naar een BBV expert kan betekenen? Neem contact met ons op!

Opzoek naar een BBV cursus of BBV training bel direct met Jan-Joost 06-40063750

. 

 

BBV: Onderdelen

De BBV bestaat uit verschillende onderdelen met hun eigen relevantie voor de financiële planning en verantwoording van overheidsorganisaties. 

  1. Algemene bepalingen: De algemene bepalingen vormen de basis. Hierin worden definities vastgesteld, zoals wat wordt verstaan onder baten, lasten, reserves en voorzieningen. Ook worden er regels gesteld voor de waardering en afschrijving van activa. 
  2. Programmarekening: Eén van de belangrijkste onderdelen is de programmarekening. Deze geeft inzicht in de financiële resultaten per programma of beleidsveld binnen een organisatie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen baten, lasten, kostensoorten en kostendragers. 
  3. Balans: De balans geeft een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een organisatie op een bepaald moment. Het BBV schrijft voor dat de balans minimaal uit de volgende onderdelen moet bestaan: vaste activa, vlottende activa, reserves en voorzieningen, eigen vermogen, langlopende schulden en kortlopende schulden. 
  4. Toelichting: Een goede toelichting bij de begroting en jaarrekening is essentieel om een helder beeld te geven van de financiële situatie. Het BBV beschrijft welke informatie in de toelichting moet worden opgenomen, zoals een analyse van de financiële positie en ontwikkelingen in het boekjaar. 

Wil je je meer verdiepen, volg dan onze BBV cursus! De cursus begint binnenkort dus neem snel contact op met Jan-Joost 06-40063750

voor meer informatie.

Afsluitend

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is een regeling die van toepassing is op gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland. Het BBV heeft als doel om transparantie en vergelijkbaarheid van financiële gegevens te bevorderen. Door uniforme richtlijnen worden begrotingen en jaarrekeningen op een gestandaardiseerde wijze opgesteld, waardoor ze eenvoudig kunnen worden vergeleken met andere overheidsorganisaties. 

Het BBV zorgt voor een duidelijke weergave van de financiële huishouding van overheidsorganisaties en draagt bij aan het versterken van de financiële discipline. Het is belangrijk omdat het transparantie en vergelijkbaarheid bevordert, wat beleidsmakers in staat stelt gefundeerde beslissingen te nemen en burgers inzicht geeft in hoe hun belastinggeld wordt besteed. 

De BBV bestaat uit verschillende onderdelen, zoals algemene bepalingen, programmarekening, balans en toelichting. Elk onderdeel heeft zijn eigen relevantie voor de financiële planning en verantwoording binnen overheidsorganisaties. 

Kortom, het BBV speelt een cruciale rol bij het waarborgen van transparante financiële verslaglegging binnen overheidsorganisaties en draagt bij aan verantwoord financieel beheer en besluitvorming. 

Wil je je verder verdiepen in de BBV. Neem deel aan onze cursus! Deze opleiding start in februari en word op locatie en klassikaal aangeboden. Deelnemers krijgen een vaste docent. Meerdere opleidingen komend jaar volgen? Geen probleem, daar kunnen we rekening mee houden. Heb je vragen over de exacte inhoud van het programma per dagdeel, neem contact op met Jan-Joost 06-40063750.

Kodros biedt ook andere cursussen aan. Bekijk deze op de volgende pagina’s:

 

“Ik heb Kodros leren kennen als een bijzonder bureau. De persoonlijke en betrokken benadering spreekt mij erg aan. Dankzij het grote netwerk van Kodros nu werkzaam bij een gemeente met als aandachtsgebied het sociaal domein.”
Frank
Senior Financieel Adviseur

De 4 stappen naar jouw nieuwe baam

1. Sollicitatie

Jij solliciteert op één van onze vacatures of je kiest voor een open sollicitatie.

2. Kennismaking

Wij zijn benieuwd naar de persoon achter het cv! Daarom maken we graag kennis met jou.

3. Sollicitatiegesprek

Er wordt een tweetal sollicitatiegesprekken bij onze opdrachtgevers gepland. Deze vinden op locatie of online plaats.

4. Contract

Zijn de opdrachtgever en jij enthousiast na de gesprekken? Dan krijg je een arbeidsovereenkomst aangeboden. 

Waarom kies je voor Kodros?

× Hoe kan ik je helpen?