Kodros verbindt financials aan gemeenten.

BBV cursus

Als je meer wilt leren over het opstellen van een begroting volgens BBV-richtlijnen, dan is een cursus over dit onderwerp een goede optie. Een BBV-cursus biedt gedetailleerde informatie en praktische richtlijnen om ervoor te zorgen dat je begrotingen voldoen aan de wettelijke vereisten en professionele standaarden. De BBV staat voor Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Het is een belangrijk financieel stelsel dat van toepassing is op alle gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland. De BBV regels bepalen hoe deze organisaties hun begroting moeten opstellen en verantwoording moeten afleggen over hun financiële positie. 

Ben je opzoek naar een expert op het gebied van BBV? Neem dan direct contact met ons op.

Wil je graag een BBV cursus volgen en ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met Jan-Joost 06-40063750.

BBV cursus: Belang

Voor professionals die werkzaam zijn binnen gemeentelijke of provinciale financiën, is het essentieel om op de hoogte te zijn van het BBV. Het besluit vormt namelijk de basis voor het opstellen en presenteren van begrotingen en jaarrekeningen. Daarnaast legt het ook verantwoordingsregels vast die ervoor zorgen dat er transparantie is over het financiële beleid en de besteding van publieke middelen. 

Heeft jouw organisatie een expert nodig op het gebied van BBV? Neem dan contact met ons op.

BBV cursus: Leerdoelen

Tijdens een BBV cursus worden verschillende leerdoelen nagestreefd. Deelnemers leren onder andere: 

  • Identificeren en classificeren van begrotingsposten: Om een nauwkeurige begroting op te stellen, is het belangrijk om alle relevante begrotingsposten te identificeren en correct te classificeren. Dit omvat onder andere inkomsten, uitgaven, investeringen, reserves en voorzieningen. Door deze posten duidelijk te identificeren en correct te classificeren volgens de BBV-richtlijnen, zorg je ervoor dat je een realistische en betrouwbare begroting hebt. 
  • Verwerken van financiële mutaties: Een ander cruciaal aspect bij het opstellen van een begroting is het juist verwerken van financiële mutaties. Dit omvat wijzigingen in inkomsten of uitgaven gedurende het boekjaar. Door deze mutaties correct en tijdig in de begroting te verwerken, blijft de begroting actueel en accuraat. 
  • Begrijpen van verschillende financiële termen: Het is ook belangrijk om het verschil te begrijpen tussen baten en lasten, investeringen, reserves en voorzieningen. Baten zijn inkomstenstromen, terwijl lasten uitgaven zijn. Investeringen hebben betrekking op duurzame activa die waarde toevoegen aan de organisatie. Reserves zijn financiële middelen die worden gereserveerd voor specifieke doeleinden, terwijl voorzieningen worden gebruikt om toekomstige verplichtingen te dekken. 
  • Presenteren van financiële informatie: Naast het correct opstellen van een begroting is het ook van belang om financiële informatie op een overzichtelijke en begrijpelijke manier te presenteren. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van grafieken, tabellen en heldere beschrijvingen. Door de informatie op een gestructureerde wijze te presenteren, kunnen belanghebbenden zoals bestuurders, medewerkers en stakeholders gemakkelijk inzicht krijgen in de financiële situatie van de organisatie. 

Benieuwd wat Kodros in jouw zoektocht naar een BBV-cursus kan betekenen? Neem contact met ons op of bel direct met Jan-Joost 06-40063750. 

Voordelen van het volgen van een BBV cursus

Een BBV cursus biedt diverse voordelen voor professionals die werkzaam zijn binnen de publieke sector. Door het volgen van deze cursus kunnen zij: 

  • Hun kennis vergroten over de wet- en regelgeving rondom begrotingen en verantwoordingen binnen de publieke sector 
  • Efficiënter werken bij het opstellen en presenteren van begrotingen en jaarrekeningen 
  • Zorgen voor een correcte financiële verantwoording naar belanghebbenden zoals raadsleden, wethouders of provinciale statenleden 
  • Meer inzicht krijgen in de financiële positie van hun organisatie 

Afsluitend

Een BBV-cursus is van essentieel belang voor professionals die werkzaam zijn binnen gemeentelijke of provinciale financiën. Het biedt gedetailleerde informatie en praktische richtlijnen om ervoor te zorgen dat begrotingen voldoen aan wettelijke vereisten en professionele standaarden. Tijdens de cursus worden verschillende leerdoelen nagestreefd, zoals het identificeren en classificeren van begrotingsposten, het verwerken van financiële mutaties, het begrijpen van verschillende financiële termen en het presenteren van financiële informatie op een overzichtelijke manier. Het volgen van een BBV-cursus biedt diverse voordelen, waaronder het vergroten van kennis over wet- en regelgeving, efficiënter werken bij het opstellen en presenteren van begrotingen, zorgen voor correcte financiële verantwoording en meer inzicht krijgen in de financiële positie van de organisatie.

Kodros biedt ook een BBV cursus aan. Deze opleiding start in februari en word op locatie en klassikaal aangeboden. Deelnemers krijgen een vaste docent. Meerdere opleidingen komend jaar volgen? Geen probleem, daar kunnen we rekening mee houden. Heb je vragen over de exacte inhoud van het programma per dagdeel, neem contact op met Jan-Joost 06-40063750.

Kodros biedt ook andere cursussen aan. Bekijk deze op de volgende pagina’s:

 

“Ik heb Kodros leren kennen als een bijzonder bureau. De persoonlijke en betrokken benadering spreekt mij erg aan. Dankzij het grote netwerk van Kodros nu werkzaam bij een gemeente met als aandachtsgebied het sociaal domein.”
Frank
Senior Financieel Adviseur

De 4 stappen naar jouw nieuwe baam

1. Sollicitatie

Jij solliciteert op één van onze vacatures of je kiest voor een open sollicitatie.

2. Kennismaking

Wij zijn benieuwd naar de persoon achter het cv! Daarom maken we graag kennis met jou.

3. Sollicitatiegesprek

Er wordt een tweetal sollicitatiegesprekken bij onze opdrachtgevers gepland. Deze vinden op locatie of online plaats.

4. Contract

Zijn de opdrachtgever en jij enthousiast na de gesprekken? Dan krijg je een arbeidsovereenkomst aangeboden. 

Waarom kies je voor Kodros?

× Hoe kan ik je helpen?