Kodros verbindt financials aan gemeenten.

Teamleider Financiën gemeente

Bij de meeste gemeenten werkt een Teamleider Financiën. Op deze pagina lees je wat een Teamleider Financiën doet, wat het salaris is en hoe een dag van een Teamleider Financiën eruitziet. Hiernaast staat een aantal vacatures voor een Teamleider Financiën bij een gemeente. 

Wat doet een Teamleider Financiën gemeente?

De meeste middelgrote en grote gemeenten kennen een Teamleider Financiën gemeente. Een Teamleider Financiën gemeente is, samen met het team, verantwoordelijk voor het neerzetten van een complete en correcte Plannig en control-cyclus. Daarnaast is een Teamleider Financiën gemeente sparringpartner van directie/management en bestuur. Als Teamleider Financiën zorg je dus voor een verbinding tussen tactisch en strategisch niveau. Overigens is een Teamleider Financiën gemeente bij kleinere gemeenten vaak ook een meewerkend voorman, en iemand die naast bestuur/directie adviseert ook iemand die de Planning en Control cyclus coördineert. De verhouding hangt af van de grootte van een organisatie. Dus hoe groter een gemeente hoe meer management taken en minder inhoudelijke taken. Ook wordt er vaak bij grotere gemeenten een onderscheid gemaakt tussen personele aansturing en inhoudelijk vraagbaak zijn van het team. 

Werkzaamheden

De werkzaamheden van een Teamleider Financiën zijn erg divers. Een aantal voorbeelden van de werkzaamheden zijn: 

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur;
 • Strategisch sparringpartner van het bestuur;  
 • Bewaken van de ontwikkelprocessen binnen het team;
 • Voeren van voortgangsgesprekken met de medewerkers binnen het team;
 • Coachen van medewerkers in hun ontwikkeling;
 • Contact onderhouden met (externe) stakeholders;
 • Coördineren en bewaken van de planning- & control cyclus, zoals de totstandkoming van de beleids- en cijfermatige begroting, programmabegroting en meerjarenraming, de voorjaarsnota, het jaarverslag en de jaarrekening;  
 • Vertegenwoordigen van het team financiën in interne- en externe overlegsituaties, zoals met de accountants, het bestuur en de belastingdienst;
 • Verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele leiding aan het team financiën;
 • Het verbeteren van de financiële administratie;
 • Vervullen van een brugfunctie tussen de financiële administratie en de rest van de organisatie;
 • Ondersteunen bij uitvoerende taken wanneer de situatie hierom vraagt;
 • Leiden van projecten. 

Waarom als Teamleider Financiën gemeente werken?

Werken als Teamleider Financiën gemeente onderscheidt zich onder andere van het bedrijfsleven, op het gebied van flexibiliteit, complexiteit en een verantwoordelijkheidsgevoel. Daardoor betekent werken bij een gemeente, dat je ruimte hebt om je werk zelfstandig in te richten, dit maakt je werkzaamheden en de invulling daarvan erg afwisselend. Daarnaast zijn de financiële vraagstukken relatief complex, wat het werken als financial uitdagend maakt. Het werken bij de gemeente kent dus ook een grote maatschappelijke betrokkenheid. Als Teamleider Financiën bij een gemeente speel je een cruciale rol in het beheren en verantwoordelijk omgaan met de financiële middelen van de gemeente. Door bij te dragen aan een effectief financieel beleid, help je bij het verbeteren van de dienstverlening aan de burgers.

Welke opleiding heeft een Teamleider Financiën bij een gemeente nodig?

Teamleider Financiën bij gemeenten beschikken vaak over hbo/academisch werk- en denkniveau. Gemeenten willen daarnaast graag kandidaten met een ruime ervaring op het werkgebied van financiën, bijvoorbeeld bij één of meerdere decentrale overheden als Teamleider Financiën.  

HR

Naast financieel gerelateerde werkzaamheden, houdt een Teamleider Financiën zich ook bezig met taken op het gebied van management en HR. Hierdoor is een Teamleider Financiën vaak betrokken bij het wervingsproces voor nieuwe financiële medewerkers en ben je verantwoordelijk voor het creëren van een positieve werkomgeving binnen zijn/haar team. Het adresseren van eventuele conflicten binnen het team, het zoeken naar mogelijke oplossingen hiervan en het begeleiden van de professionele ontwikkeling van teamleden staat daarom ook centraal binnen de rol als Teamleider Financiën.  

Strategisch belang

De rol van een Teamleider Financiën in het managementteam van een gemeente is van strategisch belang, omdat financiën een integraal onderdeel vormen van het beleidsvormingsproces en de dagelijkse werking van de gemeente. Een voorbeeld hiervan is dat ze verantwoordelijk zijn voor het opstellen en beheren van het budget van de gemeente, in samenwerking met andere afdelingen. Ze spelen dus een sleutelrol bij het vertalen van strategische doelstellingen naar financiële plannen en het bewaken van de financiële prestaties tegen deze plannen. 

Het voordeel van Teamleider Financiën met ervaring, is het bezit van praktische kennis over relevante wet- en regelgeving. Je kunt hierbij denken aan de BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten), Fido (Wet financiering decentrale overheden) of het BTW Compensatiefonds. 

Welke training en opleiding kan een Teamleider Financiën bij een gemeente volgen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om je kennis en kunde als Teamleider Financiën gemeente op niveau te houden. De Bestuursacademy maar ook de Segment organiseren bieden verschillende trainingen en opleidingen aan in de gemeentelijke financiën. Een goed voorbeeld hiervan is de Leergang Operationeel Management van de Bestuursacademy, binnen deze opleiding leer je bijvoorbeeld hoe je mensen stimuleert het beste uit zichzelf te halen en hoe je een coördinerende rol effectief invult. 

Verder kan bijvoorbeeld een training Bezielend Leiderschap binnen de Overheid je helpen vaardigheden te ontwikkelen om medewerkers in hun kracht te zetten, zodat zij vertrouwen krijgen in zichzelf en actief bijdragen aan de beoogde resultaten. Deze training is te volgen aan de Bestuursacademy. 

Kodros

Alle opleidingsactiviteiten die bij Kodros gevolgd kunnen worden, zijn ontwikkeld door het Kodros Kenniscentrum. De inhoud is in samenwerking met experts uit het werkveld tot stand gekomen.  

In al onze opleidingsactiviteiten staat jouw dagelijkse praktijk centraal. Bovendien werken wij uitsluitend met experts die zelf werkzaam zijn als financial binnen een gemeente. Zij begrijpen dus als geen ander waar je tegenaan loopt in je werk.  

De opleidingsactiviteiten kun je volgen als individuele financial die werkzaam is binnen een gemeente, maar ook bieden we opleidingen en trainingen op maat aan voor hele gemeentelijke organisaties of specifieke afdelingen. De opleidingsactiviteiten stemmen we volledig af op jouw behoefte. Wil je bijvoorbeeld met meerdere collega’s – op een zelfgekozen locatie – dezelfde opleiding laten volgen? Of wil je in een van onze trainingen een specifiek vraagstuk binnen jouw organisatie aanpakken? We helpen je graag. We bieden onze training en opleiding aan op locatie, op ons hoofdkantoor in Nijmegen, digitaal of in een combinatie van live en digitaal.

Thema’s

Een greep uit de thema’s die bij tijdens training en opleiding van Kodros aanbod kunnen komen:  

 • BBV; De financiële voorschriften bij gemeenten.
 • De gemeentelijke rollen en actoren zoals raad, Burgmeester en Wethouders, directie etc.
 • De gemeentelijke bedrijfsvoering.
 • Planning en Control instrumentarium in relatie tot het BBV.
 • Inhoudelijke onderdelen gericht op specifieke vakgebieden zoals het Sociaal Domein, het Ruimtelijk Domein en de Bedrijfsvoering.
 • Specifieke onderdelen van de Planning en Control cyclus bijvoorbeeld de totstandkoming van de jaarrekening of een begroting.
 • De Plan Do Check Act cyclus in gemeentelijke organisaties.  

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met Nancy op om alle mogelijkheden te bespreken. Stel jouw opleidings- of ontwikkelvraag per mail aan Nancy Brussel of neem vrijblijvend telefonisch contact met haar op via 085-2500342. 

Wil je aan de slag als financial bij een gemeente en heb je nog geen ervaring of wil je jezelf verder ontwikkelen in je vak, misschien is een carrière bij Kodros dan wat voor je?  Neem contact met ons op.

 
 

Hoe ziet een dag van een Teamleider Financiën eruit?

Het werk als Teamleider Financiën is heel divers. Een dag bestaat uit het plannen en coördineren van de financiële activiteiten van het team. Dit omvat het beoordelen van de prioriteiten, het verdelen van taken en het stellen van doelen voor de dag. Daarnaast houdt een teamleider financiën zich bezig met het beheer en de analyse van de financiële processen. Je houdt toezicht op budgettering, boekhouding, inkoop, facturering en betalingen. Je zorgt ervoor dat deze processen efficiënt verlopen en voldoen aan de geldende regelgeving en richtlijnen. Als Teamleider Financiën ben je ook verantwoordelijk voor het begeleiden en ondersteunen van je team. Je houdt daarom regelmatig overleg met teamleden om de voortgang van projecten te bespreken, eventuele knelpunten op te lossen en hen te motiveren om hun taken uit te voeren. Je biedt ook begeleiding en training aan individuele teamleden om hun professionele ontwikkeling te bevorderen. Als teamleider financiën werk je ook nauw samen met andere afdelingen binnen de gemeente. Je overlegt daarom met de afdelingen planning, control, inkoop en andere relevante afdelingen om financiële informatie uit te wisselen, budgetten af te stemmen en beleidsbeslissingen te ondersteunen. Ook neem je deel aan vergaderingen met het bestuur, waarbij je als sparringpartner zal optreden. Een Teamleider Financiën is dus op een dag bezig met een combinatie van operationele, strategische en leidinggevende taken. 

Wat is het salaris van een Teamleider Financiën bij een gemeente?

Het salaris van een Teamleider Financiën bij een gemeente is afhankelijk van het loongebouw, die afhangt van de grootte van een organisatie. Naast een goed salaris, is een uitdagende baan met veel ruimte voor initiatief en zelfontplooiing belangrijk.  

Belangrijk om te vermelden is dat je bij de start als Teamleider Financiën bij een gemeente meestal een tijdelijk contract krijgt, dat bij goed functioneren wordt omgezet naar een vast contract.  

Het salaris van een Teamleider Financiën bij een gemeente varieert tussen schaal 12 en schaal 14. Dat betekent minimaal een salaris van €4.781,- en maximaal €7.659,- bruto per maand (bij 36 uur per week). Je exacte salaris is afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring. Lees hier als je meer wil weten over de exacte schaalniveaus.  

Daarnaast ontvang je als Teamleider Financiën gemeente een maandelijkse opbouw van een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% over je salaris. Dit IKB (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering) kun je fiscaal voordelig inzetten voor een aantal zaken, zoals het kopen van extra verlof, de uitruil woon-/werk kilometers of de aanschaf van een nieuwe fiets. Je kunt tevens kiezen voor het laten uitbetalen van je keuzebudget.  

Hoeveel uur per week werkt een Teamleider Financiën?

Gemiddeld werkt een Teamleider Financiën bij een gemeente 32 tot 36 uur per week. 

Hoe word je Teamleider Financiën?

Om Teamleider Financiën te worden, moet je minimaal een hbo-opleiding financiële dienstverlening, bedrijfseconomie of bedrijfskunde hebben afgerond. Vaak hebben teamleiders meer jaren ervaring op het gebied van gemeentelijke financiën als specialist (adviseur/controller) of een managementfunctie van een ander domein gehad. 

Hoe kan ik solliciteren voor de functie Teamleider Financiën Gemeente?

Bekijk hier onze vacatures als Teamleider Financiën bij een gemeente. Staat er niets voor je tussen? Wij hebben nog veel vacatures die momenteel niet op de website staan. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Financieel Adviseur

Senior Medewerker Financieel Beheer

Senior Financieel Adviseur

Senior Financieel Adviseur

Strategisch Financieel Adviseur

Beleidsmedewerker Planning & Control

“Ik heb Kodros leren kennen als een bijzonder bureau. De persoonlijke en betrokken benadering spreekt mij erg aan. Dankzij het grote netwerk van Kodros nu werkzaam bij een gemeente met als aandachtsgebied het sociaal domein.”
Frank
Senior Financieel Adviseur

De 4 stappen naar jouw nieuwe baam

1. Sollicitatie

Jij solliciteert op één van onze vacatures of je kiest voor een open sollicitatie.

2. Kennismaking

Wij zijn benieuwd naar de persoon achter het cv! Daarom maken we graag kennis met jou.

3. Sollicitatiegesprek

Er wordt een tweetal sollicitatiegesprekken bij onze opdrachtgevers gepland. Deze vinden op locatie of online plaats.

4. Contract

Zijn de opdrachtgever en jij enthousiast na de gesprekken? Dan krijg je een arbeidsovereenkomst aangeboden. 

Waarom kies je voor Kodros?

× Hoe kan ik je helpen?