Kodros verbindt financials aan gemeenten.

Training "Grip op financiën beheer openbare ruimte": Essentieel voor effectief beheer

Als gemeente is het cruciaal om grip te houden op de financiën van het beheer van de openbare ruimte. De training “Grip op financiën beheer openbare ruimte” biedt concrete handvatten hiervoor. Tijdens deze praktijkgerichte training leer je effectief te sturen op kosten en risico’s door middel van slimme budgettering, data-analyse en samenwerking tussen verschillende afdelingen.

Masterclass Strategisch Financieel Adviseur in de Publieke Sector

Op deze pagina

Programma van de training "Grip op financiën beheer openbare ruimte"

Het programma van de training bestaat uit 4 lesdagen, waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

 1. Budgettering en kostenbeheersing voor efficiënt beheer van de openbare ruimte.
 2. Data-analyse en digitale tools voor financieel beheer van de openbare ruimte.
 3. Samenwerking tussen financiën, beleidsadviseurs, en andere stakeholders.
 4. Risicoanalyse en scenario-planning in het beheer van de openbare ruimte.

Daarnaast komen een aantal essentiële thema’s aan bod, zoals:

 • Benchmarking en best practices van andere gemeenten.
 • Toepassen van financiële wet- en regelgeving (BBV) in de praktijk.
 • Analyse van de potentiële impact van het ravijnjaar 2026 op het ruimtelijk domein.
 • Overzicht van de wettelijke vereisten voor het activeren van investeringen binnen het ruimtelijk domein en welke keuzevrijheid je hebt.
 • Omschrijving van wat wordt verstaan onder achterstallig onderhoud en de impact ervan op de onderhoudsvoorraad.
 • Overzicht van de gangbare afschrijvingstermijnen en welke factoren de keuze voor afschrijvingstermijnen beïnvloeden.
 • Borging van transparantie en verantwoording over gemaakte keuzes in de financiële verordening

Waarom deze training volgen?

Beheer van de openbare ruimte is complex en kostbaar voor gemeenten. Met de training “Grip op financiën beheer openbare ruimte” krijg je inzicht in slimme budgettering, data-analyse en interdepartementale samenwerking. Hierdoor kun je efficiënt sturen op kosten en risico’s, en financiële wet- en regelgeving praktisch toepassen. Versterk transparantie en verantwoording in je financiële verordening.

“De training heeft ons geholpen beter inzicht te krijgen in financiële aspecten van openbare ruimte beheer. We leerden slimmer budgetteren, data gebruiken voor kostenbeheersing en risicomanagement. Aan te raden voor elke gemeente die grip wil houden op openbare ruimte financiën.”

Wil je ook grip op financiën van openbare ruimte beheer? Schrijf je nu in voor “Grip op financiën beheer openbare ruimte” training!

Cursisten van deze gemeenten gingen jou al voor

Kodros heeft kennis van de financiële functies én de gemeentelijke markt. Als expertisebureau richten wij ons dus alleen op de financiële functie van de gemeente en hierbij aansluitende opleidingen. 

Ben naar al onze finance opleidingen?

Waarom kies je voor Kodros?

× Hoe kan ik je helpen?