Kodros verbindt financials aan gemeenten.

Planning en Control Cyclus

De planning en control cyclus is een belangrijk concept binnen het management. Het helpt organisaties om hun doelen te bereiken door middel van effectieve planning, monitoring en bijsturing. In dit artikel zullen we de planning en control cyclus nader bekijken en bespreken waarom het zo essentieel is voor succesvolle bedrijfsvoering. 

Ben je opzoek naar een expert op het gebied van de planning en control cyclus? Neem dan direct contact met ons op of bel Nancy 085-2500342.

Planning en Control Cyclus: Inhoud

De planning en control cyclus, ook wel bekend als de P&C cyclus, is een systematische aanpak die organisaties gebruiken om hun doelen te stellen, activiteiten te plannen, voortgang te monitoren en indien nodig bij te sturen. Het bestaat uit verschillende fasen die elkaar opvolgen in een continue proces. 

De vier belangrijkste fasen van de P&C cyclus zijn: 

  • Plannen: In deze fase worden de doelstellingen vastgesteld en worden plannen gemaakt om deze doelen te bereiken. Dit omvat het definiëren van strategieën, het opstellen van budgetten en het toewijzen van middelen. 
  • Uitvoeren: Nadat de plannen zijn opgesteld, worden ze uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken. Dit houdt in dat taken worden verdeeld, activiteiten worden gestart en projecten worden uitgevoerd. 
  • Monitoren: Tijdens deze fase wordt de voortgang van de activiteiten gevolgd en worden prestatie-indicatoren gemeten. Op basis van deze metingen kan er een evaluatie plaatsvinden om te bepalen of de doelen worden behaald. 
  • Bijsturen: Als blijkt dat de doelen niet worden behaald, is het tijd om bij te sturen. Dit kan betekenen dat plannen moeten worden aangepast, middelen moeten worden herverdeeld of processen moeten worden verbeterd. Het doel is om ervoor te zorgen dat de organisatie weer op koers komt om haar doelen te bereiken. 

Heeft jouw organisatie een expert nodig op het gebied van de planning en control cyclus? Neem dan contact met ons op of bel met Nancy 085 250 03 42

Planning en Control Cyclus: Belang

De planning en control cyclus is essentieel omdat het organisaties in staat stelt om hun prestaties te verbeteren en hun doelen effectief te bereiken. Door middel van een gestructureerde aanpak kunnen managers beter grip krijgen op de bedrijfsvoering en eventuele afwijkingen tijdig signaleren. 

Het gebruik van de P&C cyclus helpt ook bij het nemen van weloverwogen beslissingen op basis van objectieve informatie. Door regelmatig te monitoren en bij te sturen, kunnen managers snel inspelen op veranderingen in de markt of interne factoren die invloed hebben op het behalen van de doelen. 

Bovendien bevordert een goed functionerende P&C cyclus transparantie binnen de organisatie. Het zorgt ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de doelen, plannen en voortgang, wat bijdraagt aan een betere samenwerking en een gedeelde verantwoordelijkheid. 

Benieuwd wat Kodros in jouw zoektocht naar een expert op het gebied van de P&C cyclus? Neem contact met ons op of bel direct met Nancy 085-2500342

Voordelen van het volgen van een BBV cursus

De planning en control cyclus is een essentieel onderdeel van succesvol management. Het stelt organisaties in staat om hun doelen te stellen, activiteiten te plannen, voortgang te monitoren en indien nodig bij te sturen. Door het gebruik van deze gestructureerde aanpak kunnen managers hun prestaties verbeteren en effectief inspelen op veranderingen in de markt. Kortom, de P&C cyclus is een waardevol instrument voor elke organisatie die streeft naar succes. 

 

“Ik heb Kodros leren kennen als een bijzonder bureau. De persoonlijke en betrokken benadering spreekt mij erg aan. Dankzij het grote netwerk van Kodros nu werkzaam bij een gemeente met als aandachtsgebied het sociaal domein.”
Frank
Senior Financieel Adviseur

De 4 stappen naar jouw nieuwe baam

1. Sollicitatie

Jij solliciteert op één van onze vacatures of je kiest voor een open sollicitatie.

2. Kennismaking

Wij zijn benieuwd naar de persoon achter het cv! Daarom maken we graag kennis met jou.

3. Sollicitatiegesprek

Er wordt een tweetal sollicitatiegesprekken bij onze opdrachtgevers gepland. Deze vinden op locatie of online plaats.

4. Contract

Zijn de opdrachtgever en jij enthousiast na de gesprekken? Dan krijg je een arbeidsovereenkomst aangeboden. 

Waarom kies je voor Kodros?

× Hoe kan ik je helpen?