Kodros verbindt financials aan gemeenten.

Interim Financieel Adviseurschap Overheid

Het interim financieel adviseurschap binnen de overheid is een cruciale rol die ervoor zorgt dat publieke instellingen op financieel gebied goed worden geadviseerd en ondersteund. Deze tijdelijke functie biedt expertise en ervaring aan overheidsorganisaties die behoefte hebben aan specifieke financiële kennis.

Interim Financieel Adviseurschap Overheid: Taken en Verantwoordelijkheden

Als het gaat om het interim financieel adviseurschap binnen de overheid, zijn er verschillende belangrijke taken en verantwoordelijkheden waar deze professionals zich op richten.

Taken van een interim financieel adviseur binnen de overheid:

 • Beoordelen en analyseren van financiële processen en procedures binnen overheidsorganisaties.
 • Opstellen en beheren van budgetten, in lijn met de doelstellingen van de organisatie.
 • Voorbereiden en presenteren van rapportages en adviezen aan het managementteam of bestuur.
 • Monitoren van financiële prestaties en het signaleren van mogelijke risico’s of afwijkingen.
 • Ondersteunen bij projectmatige werkzaamheden, zoals implementatie van nieuwe systemen of processen.
 • Samenwerken met andere afdelingen om financiële doelstellingen te bereiken.


Verantwoordelijkheden van een interim financieel adviseur binnen de overheid:

 • Verzekeren dat financiële processen en procedures voldoen aan wet- en regelgeving.
 • Zorgen voor een correcte en tijdige verwerking van financiële transacties.
 • Identificeren van mogelijkheden tot kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen binnen de organisatie.
 • Adviseren over financiële vraagstukken en het bieden van oplossingen die bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie.
 • Bijdragen aan het opstellen en bewaken van financiële targets en KPI’s.
 • Ondersteunen bij audits en controles om de betrouwbaarheid van financiële gegevens te waarborgen.

Interim Financieel Adviseurschap Overheid: Eigenschappen en Vaardigheden

Het interim financieel adviseurschap binnen de overheid is een essentiële functie die vraagt om specifieke eigenschappen en vaardigheden. Hieronder worden enkele belangrijke aspecten van het interim financieel adviseurschap binnen de overheid puntsgewijs beschreven:

 • Kennis van overheidsfinanciën: Een interim financieel adviseur binnen de overheid moet een uitgebreide kennis hebben van het financiële systeem en de procedures die specifiek zijn voor de publieke sector. Ze moeten bekend zijn met begrotingsprocessen, subsidies, wet- en regelgeving, en andere relevante aspecten.
 • Analytische vaardigheden: Het vermogen om complexe financiële gegevens te analyseren is essentieel voor een interim financieel adviseur. Ze moeten in staat zijn om budgetten te controleren, financiële rapportages op te stellen en trends te identificeren die van invloed kunnen zijn op de organisatie.
 • Communicatieve vaardigheden: Als tussenpersoon tussen verschillende belanghebbenden moet een interim financieel adviseur in staat zijn om complexe financiële informatie begrijpelijk te maken voor niet-financiële professionals. Ze moeten effectief kunnen communiceren met collega’s, management en andere betrokken partijen.
 • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: Als tijdelijke kracht moeten interim financieel adviseurs zich snel kunnen aanpassen aan nieuwe omgevingen en situaties. Ze moeten flexibel zijn in hun denkwijze en werkwijze, omdat ze te maken krijgen met verschillende organisaties en projecten binnen de overheid.
 • Proactieve houding: Een interim financieel adviseur moet proactief zijn en initiatief tonen bij het identificeren van mogelijke risico’s of kansen op het gebied van overheidsfinanciën. Ze moeten problemen tijdig signaleren en passende oplossingen vinden om de financiële gezondheid van de organisatie te waarborgen.

Interim Financieel Adviseurschap Overheid: Voordelen

Het inhuren van het Interim Financieel Adviseurschap Overheid kent verschillende voordelen voor de werkgever en de werknemer:

Flexibele expertise:

Het belangrijkste voordeel van het gebruik van interim financieel adviseurschap in de overheid is de flexibiliteit die het biedt. Interim-financieel adviseurs zijn ervaren professionals met specialistische kennis op het gebied van overheidsfinanciën. Ze kunnen worden ingehuurd voor specifieke projecten of periodes waarin extra expertise nodig is. Dit stelt overheidsorganisaties in staat om snel en efficiënt te reageren op veranderingen en uitdagingen binnen hun financiële afdeling.

Nieuwe perspectieven:

Een ander voordeel van interim financieel adviseurschap is dat externe experts vaak nieuwe perspectieven en frisse ideeën met zich meebrengen. Ze hebben ervaring in verschillende organisaties en sectoren, waardoor ze in staat zijn om innovatieve en effectieve oplossingen te bieden voor complexe financiële vraagstukken. Dit kan leiden tot verbeterde processen, kostenbesparingen en een beter financieel management binnen de overheid.

Efficiënt gebruik van middelen:

Door het inhuren van interim financieel adviseurs kunnen overheidsorganisaties hun middelen efficiënter gebruiken. In plaats van het aannemen van fulltime medewerkers, die mogelijk niet altijd nodig zijn, kunnen ze flexibel gebruik maken van de expertise van interim professionals. Dit bespaart niet alleen kosten op lange termijn, maar stelt ook de organisatie in staat om snel in te spelen op veranderende behoeften zonder langdurige wervingsprocessen.

Afsluitend

Het interim financieel adviseurschap binnen de overheid speelt een cruciale rol in het adviseren en ondersteunen van publieke instellingen op financieel gebied. De taken en verantwoordelijkheden van deze professionals omvatten het beoordelen van financiële processen, het opstellen en beheren van budgetten, het presenteren van rapportages en adviezen, en het monitoren van financiële prestaties. Interim financieel adviseurs moeten beschikken over kennis van overheidsfinanciën, sterke analytische vaardigheden, goede communicatieve vaardigheden, flexibiliteit en een proactieve houding. Het inhuren van interim financieel adviseurs biedt voordelen zoals flexibele expertise, nieuwe perspectieven en efficiënt gebruik van middelen voor overheidsorganisaties. Kortom, deze tijdelijke functie is essentieel om ervoor te zorgen dat publieke instellingen adequaat worden geadviseerd en ondersteund op financieel gebied.

“Ik heb Kodros leren kennen als een bijzonder bureau. De persoonlijke en betrokken benadering spreekt mij erg aan. Dankzij het grote netwerk van Kodros nu werkzaam bij een gemeente met als aandachtsgebied het sociaal domein.”
Frank
Senior Financieel Adviseur

De 4 stappen naar jouw nieuwe baam

1. Sollicitatie

Jij solliciteert op één van onze vacatures of je kiest voor een open sollicitatie.

2. Kennismaking

Wij zijn benieuwd naar de persoon achter het cv! Daarom maken we graag kennis met jou.

3. Sollicitatiegesprek

Er wordt een tweetal sollicitatiegesprekken bij onze opdrachtgevers gepland. Deze vinden op locatie of online plaats.

4. Contract

Zijn de opdrachtgever en jij enthousiast na de gesprekken? Dan krijg je een arbeidsovereenkomst aangeboden. 

Waarom kies je voor Kodros?

× Hoe kan ik je helpen?