Kodros verbindt financials aan gemeenten.

Finance Professionals

Finance professionals spelen een cruciale rol voor organisaties, zoals gemeenten. Ze zijn degenen die de financiële gezondheid van een organisatie bewaken en helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Of het nu gaat om het opstellen van budgetten, het analyseren van financiële gegevens of het adviseren van het managementteam, finance professionals zijn onmisbaar voor elke organisatie. 

Een finance professional is iemand met expertise op gebieden als boekhouding, belastingen, investeringen en risicobeheer. Ze hebben een scherp oog voor detail en beschikken over sterke analytische vaardigheden. Bovendien zijn ze goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied en kunnen ze deze kennis effectief toepassen om waardevolle inzichten te bieden. 

Lijkt het werken als finance professional iets voor jou? Bekijk dan hier onze vacatures of neem direct contact met ons op.

Finance professionals: Taken en verantwoordelijkheden

Finance professionals hebben verschillende taken en verantwoordelijkheden: 

  • Financiële administratie: Een van de belangrijkste taken van finance professionals is het bijhouden en beheren van de financiële administratie. Ze moeten ervoor zorgen dat alle financiële transacties nauwkeurig worden geregistreerd, inclusief inkomsten, uitgaven, winsten en verliezen. Het opstellen en analyseren van financiële rapportages behoort ook tot hun verantwoordelijkheid. 
  • Budgettering en planning: Finance professionals zijn betrokken bij het opstellen en beheren van budgetten voor verschillende afdelingen binnen een organisatie. Ze werken samen met andere teams om financiële doelstellingen te formuleren en stellen budgetplannen op die rekening houden met zowel korte- als langetermijndoelstellingen. Ze monitoren ook voortdurend de prestaties ten opzichte van het budget. 
  • Belasting- en wetgeving naleven: Finance professionals moeten op de hoogte zijn van de actuele belastingwetgeving en ervoor zorgen dat de gemeente aan alle fiscale verplichtingen voldoet. Ze bereiden belastingaangiftes voor, zorgen voor tijdige betalingen en rapporteren correcte financiële informatie aan de belastingdienst. Ze spelen ook een rol bij het naleven van andere wettelijke vereisten met betrekking tot financiën. 
  • Risicobeheer: Een belangrijk aspect van het werk van finance professionals is het identificeren en beheren van financiële risico’s voor een organisatie. Ze analyseren markttrends, volgen economische ontwikkelingen en stellen strategieën op om risico’s te minimaliseren of te vermijden. Ze werken samen met andere teams om ervoor te zorgen dat er adequate verzekeringen en organisatiemaatregelen zijn om mogelijke financiële risico’s af te dekken. 
  • Financieel advies: Finance professionals worden vaak geraadpleegd voor financieel advies door andere afdelingen of het managementteam. Ze kunnen helpen bij het evalueren van investeringsmogelijkheden, kostenbesparingen en andere belangrijke financiële beslissingen. Hun inzichten en analyses dragen bij aan het nemen van weloverwogen besluiten die de groei en stabiliteit van een organisatie bevorderen.

Passen deze taken bij jou en wil je meer informatie over mogelijke vacatures? Neem dan contact met ons op of bel met Nancy 085 250 03 42

 

Finance professionals: Vaardigheden en eigenschappen

Om succesvol te zijn in dit vakgebied, is het essentieel dat finance professionals beschikken over een aantal specifieke vaardigheden en eigenschappen. 

  • Analytisch vermogen: Een van de belangrijkste vaardigheden die finance professionals moeten hebben, is een sterk analytisch vermogen. Ze moeten in staat zijn om financiële gegevens grondig te onderzoeken, trends te identificeren en mogelijke risico’s en kansen te signaleren. Het vermogen om complexe problemen op te lossen en gedetailleerde analyses uit te voeren, is essentieel voor het nemen van weloverwogen beslissingen. 
  • Kennis van financiële systemen: Finance professionals moeten bekend zijn met verschillende financiële systemen en softwaretools die worden gebruikt om gegevens vast te leggen, transacties bij te houden en rapportages op te stellen. Een goede kennis van boekhoudsoftware zoals SAP of Oracle is vaak vereist. Daarnaast is het belangrijk om op de hoogte te blijven van nieuwe technologische ontwikkelingen binnen het vakgebied om efficiëntie en nauwkeurigheid te waarborgen. 
  • Communicatieve vaardigheden: Finance professionals moeten effectieve communicators zijn, zowel schriftelijk als mondeling. Ze moeten in staat zijn om complexe financiële informatie op een duidelijke en begrijpelijke manier te presenteren aan collega’s en stakeholders. Goede communicatievaardigheden stellen hen ook in staat om samen te werken met andere afdelingen binnen een organisatie en financiële rapportages te interpreteren voor niet-financiële professionals. 
  • Oog voor detail: In de financiële wereld is nauwkeurigheid van cruciaal belang. Finance professionals moeten oog hebben voor detail en in staat zijn om fouten of inconsistente gegevens snel op te merken. Het vermogen om gegevens zorgvuldig te controleren en ervoor te zorgen dat ze accuraat en betrouwbaar zijn, is essentieel om de integriteit van de financiële rapportages te waarborgen. 
  • Ethisch handelen: Een andere belangrijke eigenschap van finance professionals is het vermogen om ethisch verantwoord te handelen. Ze hebben toegang tot gevoelige financiële informatie en moeten integer handelen bij het beheren van deze gegevens. Het naleven van wet- en regelgeving, evenals het volgen van ethische normen, is essentieel voor het behoud van vertrouwen en geloofwaardigheid binnen het vakgebied. 

Beschik jij over deze eigenschappen en vaardigheden? Bekijk onze vacatures, of neem direct contact met ons op.

Afsluitend

Finance professionals spelen een cruciale rol voor organisaties, zoals gemeente, door de financiële gezondheid van een organisatie te bewaken en belangrijke beslissingen te ondersteunen. Ze hebben expertise op gebieden als boekhouding, belastingen, investeringen en risicobeheer, en ze passen hun kennis effectief toe om waardevolle inzichten te bieden. Hun taken variëren van het bijhouden van financiële administratie en budgettering tot het naleven van belasting- en wetgeving en het beheren van financiële risico’s. Daarnaast worden ze vaak geraadpleegd voor financieel advies. Om succesvol te zijn, moeten finance professionals beschikken over sterke analytische vaardigheden, kennis van financiële systemen, goede communicatieve vaardigheden, oog voor detail en ethisch handelen. Door deze vaardigheden en eigenschappen kunnen ze bijdragen aan de groei en stabiliteit van een organisatie. 

Ben je geïnteresseerd, bekijk dan hier onze vacatures. Wil je graag meer informatie? Neem contact met ons op of bel direct met Nancy 085 250 03 42

.

“Ik heb Kodros leren kennen als een bijzonder bureau. De persoonlijke en betrokken benadering spreekt mij erg aan. Dankzij het grote netwerk van Kodros nu werkzaam bij een gemeente met als aandachtsgebied het sociaal domein.”
Frank
Senior Financieel Adviseur

De 4 stappen naar jouw nieuwe baam

1. Sollicitatie

Jij solliciteert op één van onze vacatures of je kiest voor een open sollicitatie.

2. Kennismaking

Wij zijn benieuwd naar de persoon achter het cv! Daarom maken we graag kennis met jou.

3. Sollicitatiegesprek

Er wordt een tweetal sollicitatiegesprekken bij onze opdrachtgevers gepland. Deze vinden op locatie of online plaats.

4. Contract

Zijn de opdrachtgever en jij enthousiast na de gesprekken? Dan krijg je een arbeidsovereenkomst aangeboden. 

Waarom kies je voor Kodros?

× Hoe kan ik je helpen?