Kodros verbindt financials aan gemeenten.

BBV Gemeente

BBV staat voor Besluit Begroting en Verantwoording. Het is een regelgeving die van toepassing is op gemeenten in Nederland. Het doel van BBV gemeente is om de financiële positie en prestaties van gemeenten transparant en inzichtelijk te maken. 

Dit wordt gedaan door middel van richtlijnen en voorschriften voor begroting, jaarrekening en tussentijdse rapportages. BBV gemeente zorgt ervoor dat de financiële informatie van gemeenten uniform en vergelijkbaar is, waardoor het voor beleidsmakers, bestuurders en andere belanghebbenden gemakkelijker wordt om beslissingen te nemen. 

Ben je opzoek naar een expert op het gebied van BBV grondexploitatie? Neem dan direct contact met ons op of bel Nancy 085-2500342.

BBV gemeente: Belang

BBV gemeente speelt een cruciale rol bij het waarborgen van transparantie, verantwoording en controle binnen gemeenten. Het zorgt ervoor dat de financiële informatie betrouwbaar is en dat gemeenten verantwoording kunnen afleggen over hoe zij hun middelen besteden. 

Daarnaast helpt BBV gemeente bij het vergroten van de efficiëntie en effectiviteit van de financiële processen binnen gemeenten. Door het volgen van de richtlijnen en voorschriften van BBV gemeente kunnen gemeenten hun financiën beter beheren, risico’s identificeren en tijdig bijsturen indien nodig. 

Heeft jouw organisatie een expert nodig op het gebied van BBV? Neem dan contact met ons op of bel met Nancy 085 250 03 42

BBV gemeente: Aspecten

BBV gemeente omvat verschillende onderdelen, waaronder planning & control, kostentoerekening, reserves en voorzieningen, grondexploitatie en meer. Daarnaast zijn er nog andere aspecten die vallen onder de BBV gemeente. Het is belangrijk voor gemeenten om deze aspecten goed te begrijpen en toe te passen in hun financiële processen.  

Budgetrecht en planning:  

Eén van de belangrijkste aspecten van het BBV is het budgetrecht. Dit houdt in dat de gemeenteraad het recht heeft om de begroting vast te stellen en hierover beslissingen te nemen. Het BBV schrijft voor dat de begroting moet voldoen aan bepaalde eisen, zoals heldere doelstellingen en realistische ramingen. 

Daarnaast vereist het BBV ook een goede planning. Gemeenten moeten een meerjarenbegroting opstellen, waarin zij hun financiële doelstellingen op lange termijn vastleggen. Deze planning helpt gemeentebestuurders bij het nemen van weloverwogen beslissingen en zorgt voor stabiliteit in de financiële situatie van de gemeente. 

Verantwoording en transparantie: 

Het BBV legt ook nadruk op verantwoording en transparantie. Gemeenten moeten jaarlijks een jaarrekening opstellen waarin zij verantwoording afleggen over de financiële resultaten van het afgelopen jaar. Deze jaarrekening moet voldoen aan specifieke eisen en richtlijnen van het BBV. 

Transparantie is ook een belangrijk aspect van het BBV. Gemeenten worden aangemoedigd om hun financiële informatie openbaar te maken, zodat burgers inzicht hebben in de besteding van publieke middelen. Dit draagt bij aan het vertrouwen tussen gemeente en burgers. 

Financiële kengetallen: 

Het BBV introduceert ook verschillende financiële kengetallen die gemeenten helpen bij het beoordelen van hun financiële positie en prestaties. Deze kengetallen geven inzicht in zaken zoals solvabiliteit, liquiditeit en weerstandsvermogen. Door deze kengetallen te analyseren, kunnen gemeentebestuurders potentiële risico’s identificeren en passende maatregelen treffen om de financiële gezondheid van de gemeente te waarborgen.  

Gemeenten moeten jaarlijks een begroting opstellen volgens de richtlijnen van BBV gemeente. Deze begroting geeft inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het komende jaar. Daarnaast moeten ze ook een jaarrekening opstellen waarin ze verantwoording afleggen over de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar. 

Benieuwd hoe Kodros adviseurs jouw organisatie kunnen helpen met vragen omtrent BBV? Neem contact met ons op of bel direct met Nancy 085-2500342

 

Afsluitend

In conclusie, BBV gemeente is van groot belang voor gemeenten in Nederland. Het zorgt voor transparantie en inzichtelijkheid van de financiële positie en prestaties van gemeenten. Door het volgen van de richtlijnen en voorschriften van BBV gemeente kunnen gemeenten hun financiën beter beheren, verantwoording afleggen over hun middelen en risico’s identificeren. Daarnaast helpt BBV gemeente bij het vergroten van de efficiëntie en effectiviteit van de financiële processen binnen gemeenten. Het budgetrecht, planning & control, verantwoording en transparantie, evenals financiële kengetallen, zijn allemaal belangrijke onderdelen van BBV gemeente die bijdragen aan een goed financieel beheer van gemeenten. 

 

“Ik heb Kodros leren kennen als een bijzonder bureau. De persoonlijke en betrokken benadering spreekt mij erg aan. Dankzij het grote netwerk van Kodros nu werkzaam bij een gemeente met als aandachtsgebied het sociaal domein.”
Frank
Senior Financieel Adviseur

De 4 stappen naar jouw nieuwe baam

1. Sollicitatie

Jij solliciteert op één van onze vacatures of je kiest voor een open sollicitatie.

2. Kennismaking

Wij zijn benieuwd naar de persoon achter het cv! Daarom maken we graag kennis met jou.

3. Sollicitatiegesprek

Er wordt een tweetal sollicitatiegesprekken bij onze opdrachtgevers gepland. Deze vinden op locatie of online plaats.

4. Contract

Zijn de opdrachtgever en jij enthousiast na de gesprekken? Dan krijg je een arbeidsovereenkomst aangeboden. 

Waarom kies je voor Kodros?

× Hoe kan ik je helpen?