Kodros verbindt financials aan gemeenten.

Training Grip op Financiën Beheer Openbare Ruimte

Verdiep je financiële expertise in ruimtelijke ordening en openbaar beheer met de Training grip op Financiën Beheer Openbare ruimte. Verbeter samenwerking en grip op projectuitvoering. Direct inschrijven  5/5 Alumni beoordelen deze training met 5 sterren. Algemeen Studieprogramma Certificaat Lesplanning Kosten Algemeen De training ‘Grip op financiën Beheer Openbare Ruimte’ brengt de deelnemers diverse relevante […]

Leergang grip op financiën sociaal domein

Verbeter communicatie en samenwerking in het sociaal domein met de ‘Leergang grip op financiën sociaal domein’. Workshops voor financieel adviseurs en beleidsmedewerkers. Direct inschrijven  5/5 Alumni beoordelen deze training met 5 sterren. Algemeen Studieprogramma Certificaat Lesplanning Kosten Algemeen De samenwerking tussen financieel adviseurs en andere afdelingen binnen de organisatie kan worden verbeterd. Enerzijds is […]

Training Rechtmatigheidsverantwoording

Met de training Rechtmatigheidsverantwoording van Kodros, krijg antwoord op vragen over de wetswijziging rondom rechtmatigheidsverantwoording. Leer het doel begrijpen en krijg inzicht in wat nodig is voor een deugdelijke onderbouwing. Direct inschrijven  5/5 Alumni beoordelen deze training met 5 sterren. Algemeen Studieprogramma Certificaat Lesplanning Kosten Algemeen Wetsvoorstel ‘versterking decentrale rekenkamers’: Wat betekent dit voor […]

Training Algemene Uitkering gemeente

Financiële relaties bekeken vanuit een pragmatisch perspectief met de training Algemene Uitkering gemeente. Direct inschrijven  5/5 Alumni beoordelen deze training met 5 sterren. Algemeen Studieprogramma Certificaat Lesplanning Kosten Algemeen In je functie heb je frequent te maken met de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Dit is de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten en vormt de […]

Training Btw Basis voor gemeenten

Leer de belangrijkste btw-principes en -verplichtingen in de praktijk toepassen met de Training Btw Basis voor gemeenten. Direct inschrijven  5/5 Alumni beoordelen deze training met 5 sterren. Algemeen Studieprogramma Certificaat Lesplanning Kosten Algemeen Binnen jouw organisatie kom je op veel plaatsen in aanraking met btw-heffing. Dit is echter een complex onderwerp. Onvoorziene btw-afdrachten kunnen […]

Training Interne Controle

Verbeter je kennis en vaardigheden met de training Interne Controle. Leer interne controles in je organisatie uitvoeren, vastleggen en adviezen geven over verbetermogelijkheden. Direct inschrijven  5/5 Alumni beoordelen deze training met 5 sterren. Algemeen Studieprogramma Certificaat Lesplanning Kosten Algemeen Deze training Interne Controle legt uit wat administratieve organisatie (AO) inhoudt en waarom dit belangrijk […]

Workshop Financiële Aspecten van Subsidieverlening

Subsidieverstrekkers krijgen meer financiële inzichten om subsidieaanvragen te beoordelen en te beslissen over toekenning met de Workshop Financiële Aspecten van Subsidieverlening Lokale overheid. Direct inschrijven  5/5 Alumni beoordelen deze training met 5 sterren. Algemeen Studieprogramma Certificaat Lesplanning Kosten Algemeen De lokale overheid verstrekt jaarlijks subsidies aan diverse maatschappelijke instellingen, variërend van kleine bedragen aan […]

Training BBV op Hoofdlijnen

Op de hoogte komen van de actuele ontwikkelingen binnen het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) met de Training BBV op Hoofdlijnen. Direct inschrijven  5/5 Alumni beoordelen deze training met 5 sterren. Algemeen Studieprogramma Certificaat Lesplanning Kosten Algemeen Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat financiële informatie begrijpelijk, juist en volledig moet zijn. […]

Opleiding Treasury in de Publieke sector

Leer de essentiële elementen van treasury met de opleiding treasury in de publieke sector, zoals begrotings- en liquiditeitsplanning, risicobeheer en werkkapitaalbeheer. Verbeter je adviesfunctie met deze complete training. Direct inschrijven  5/5 Alumni beoordelen deze training met 5 sterren. Algemeen Studieprogramma Certificaat Lesplanning Kosten Algemeen Opleiding Treasury in de publieke sector Met de opleiding Treasury […]

Training Subsidieverlening bij de Lokale Overheid

Leer beleid ontwikkelen en advies geven met de training subsidieverlening bij de lokale overheid. Solide basis na afloop van deze training. Direct inschrijven  5/5 Alumni beoordelen deze training met 5 sterren. Algemeen Studieprogramma Certificaat Lesplanning Kosten Algemeen In de training Subsidieverlening bij de Lokale Overheid verwerft de deelnemer kennis en vaardigheden om subsidieaanvragen te […]

× Hoe kan ik je helpen?