Kodros verbindt financials aan gemeenten.

Interim Financieel (beleids)adviseur

OPDRACHT NOG NIET IN TEMPLATE!

Naam opdracht: Financieel (beleids)adviseur
Organisatie: gemeente Noardeast-Fryslân
Website organisatie: https://www.a2samenwerking.nl/
Startdatum: 10 april 2023
Einddatum: 1 januari 2024
Aantal uur per week: 32

Wat ga je doen? 
– Aansturen en vakmatig door ontwikkelen van de afdeling en haar medewerkers vanuit de visie op de organisatie en vakgebied én gericht op de realisatie van de doelstellingen en afspraken ten aanzien van dienstverlening, kwaliteit en efficiency;
– Effectief samenwerken met de betrokken gemeenten en GRSA2 binnen de vakgebieden financiën en belastingen en specifiek de eigen afdeling;
– Verzorgen van goed ambtelijk opdrachtnemerschap binnen de afdeling en verbinding met de gemeenten en de GRSA2;
–  Als lid van het MT bijdragen aan de strategische (door)ontwikkeling van de organisatie en het adviseren over organisatie brede, lange termijn vraagstukken;
– De financiële functies zijn nu belegd binnen 2 afdelingen. Jij gaat hier 1 geïntegreerde afdeling van maken;
– Je gaat bouwen én beheren en balans houden tussen basis op orde én innovatie. Het op te stellen afdelingsplan en de plannen ten aanzien van de doorontwikkeling GRSA2 geven daarbij de koers voor de komende jaren;
– Medewerkers in hun kracht zetten en meenemen in de verdere doorontwikkeling.

Wat neem je mee?
Je hebt:
– een afgeronde universitaire opleiding op financieel of bedrijfseconomisch gebied of vergelijkbaar;
– ervaring in een soortgelijke functie, vakinhoudelijk, op managementniveau en in een politiek bestuurlijke omgeving;
– ervaring met organisatieverandering;
– ervaring in de (verdere) professionalisering van de financiële functie w.o. de keuze en invoering van een nieuw financieel pakket, de optimalisatie van de penc cyclus, fiscaliteit, financieel beleid en management informatie.
Je bent:
– iemand met strategisch inzicht;
– geschikt om te schakelen tussen strategie en uitvoering;
– een verbinder;
– strategisch, maar ziet ook de praktische kant;
– klantgericht, effectief en efficiënt.

Waar ga je werken?
De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard werken samen in de ‘Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten’ (GRSA2). Alle bedrijfsvoeringstaken en de afdeling Werk & Inkomen zijn hierin gebundeld. Op dit moment zit de organisatie in een verandertraject waarin wij samen bouwen aan de doorontwikkeling van de kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan en samenwerking met de gemeenten. De afdeling Financiën maakt onderdeel uit van de A2 samenwerking en omvat de financiële adviesteams, financiële administratie en belastingen voor de drie gemeenten ( circa 40.Fte’s). Deze teams zijn nu ondergebracht in twee afdelingen en zullen worden samengevoegd tot een afdeling Financiën. 

Over de A2-Samenwerking
Sinds 2004 werken de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard samen op het gebied van bedrijfsvoering en het onderdeel Werk & Inkomen. Dit samenwerkingsverband is genoemd naar de snelweg A2 die de 3 gemeenten met elkaar verbindt: A2-Samenwerking.

Aanvullende informatie
– Er is weinig ruimte om ingewerkt te worden, dus het is belangrijk dat je proactief bent en ervaring hebt met de genoemde werkzaamheden. 

Locatie 
Jan Deckersstraat 2
5591 HS Heeze 

 

Noardeast-Fryslân, een gemeente met karakter

Gastvrijheid, zorg voor elkaar, openheid en trots. Daar staan wij voor. Het liefst doen wij de dingen samen en persoonlijk. Wij zijn niet van de woorden maar van het doen. Echte vakmensen en doorzetters. Trots op onze Fryske taal en cultuur. Wij leggen als overheidsorganisatie de lat hoog als het gaat om betrouwbaarheid, integriteit en professionaliteit.

 

Cluster Yntern Advys en Stipe (YAenS)

Je gaat onderdeel uitmaken van het cluster YAenS waar je samen met de financieel adviseurs en de administratie werkt aan het samenstellen van de planning en control documenten. Binnen dit cluster zijn alle interne adviestaken belegd zoals PenO, Communicatie, Juridische zaken en Financiën. De financieel adviseurs werken voor de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel.Samen met je collega financieel adviseurs voorzie je de drie colleges van  financieel advies. Als cluster willen wij een betrouwbare partner en kritische vriend zijn. Vanuit onze rol maken we het mogelijk dat de opgaven van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel samen persoonlijk en in de buurt gerealiseerd worden.

 Jouw werkzaamheden

Als financieel adviseur sta je in contact met budgethouders. Daarnaast ben je de sparringpartner voor collega’s en het clusterhoofd, desgevraagd ook voor de directie en het college van B&W. Jouw hoofdtaak is het monitoren van het financiële proces van de gemeentelijke programma’s. Je kunt hierbij denken aan de volgende werkzaamheden:

 • adviseren en ondersteunen van budgethouders, het management op financieel gebied;
 • ontwikkelen financieel beleid;
 • onderhouden van een specialisme (treasury, risicomanagement, algemene uitkering e.d.) en de advisering daarover;
 • meewerken aan de totstandkoming van Planning & Control documenten, zoals de begroting, tussentijdse rapportage, jaarrekening e.d.;
 • bewaking van de kwaliteit van de advisering;
 • onderhouden van veranderingen in de wet- en regelgeving en het doen van voorstellen voor aanpassing van het gemeentelijk beleid.

Jij bewaakt de kwaliteit van de programma’s en verliest bij de advisering, de bestuurlijke verhouding, politieke context en de gevolgen op de bedrijfsvoering, niet uit het oog. Waar nodig kom jij met verbetervoorstellen.

Wat vragen wij van jou?

Wij zoeken een proactieve, analytische en precieze financieel adviseur die zijn/haar vak met trots neer kan zetten. Een teamplayer met communicatieve kwaliteiten en gevoel voor samenwerking. Je gaat samenwerken met collega’s die misschien minder aandacht hebben voor financiën dan jij. Daarom is het belangrijk om je adviesstijl aan te passen aan de situatie.

Voor het vervullen van deze functie is het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag vereist.

Verantwoordelijkheden

Wij bieden verantwoordelijk en maatschappelijk belangrijk werk in een informele professionele organisatie die veel vraagt maar ook veel mogelijk maakt.

Daarnaast

 • heb je een bedrijfseconomische opleiding op HBO/academisch niveau;
 • heb je ruime ervaring in het vakgebied, bij voorkeur bij een gemeente of provincie;
 • beschik je over relevante vakkennis op het gebied van gemeentefinanciën (BBV, Vpb, BCF/BTW, staatssteun, wet MenO);
 • werk je precies en heb je uitstekende communicatieve adviesvaardigheden en gesprekstechnieken;
 • haal je gestelde doelen bij veranderende omstandigheden door je aan te passen;
 • ben je flexibel en proactief;
 • ben je analytisch en klantgericht;
 • heb je oog voor de bestuurlijke verhouding, de politieke context en de gevolgen voor de bedrijfsvoering;
 • heb je een positieve houding ten opzichte van het Frysk en beheerst het minimaal passief.

 

Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 3 pagina’s A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Je hebt ruime ervaring in het vakgebied, bij voorkeur bij een gemeente of provincie; Daarnaast beschik je over relevante vakkennis op het gebied van gemeentefinanciën (BBV, Vpb, BCF/BTW, staatssteun, wet MenO).
Je hebt een bedrijfseconomische opleiding op HBO/academisch niveau
 

Heb je vragen over deze functie?

Neem contact op met Inge Haerkens

Consultant

Solliciteer op de functie

Interim Financieel (beleids)adviseur

Solliciteer op deze functie door het sollicitatieformulier in te vullen. Wij doen ons best om binnen 24 uur op je sollicitatie te reageren. 

Heb je nog vragen? 

085 250 03 42