Kodros verbindt financials aan gemeenten.

Interim Concern Controller

Naam opdracht: Concern Controller 
Organisatie: Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 
Website organisatie: https://www.bvowb.nl/ 
Startdatum: 1 mei 2023 
Einddatum: 1 januari 2024 
Aantal uur per week: 28-36 uur  

Wat ga je doen?  
Je gaat 
– Ontwikkelen en actualiseren van het organisatie brede beleids- en beheerinstrumentarium en het managementcontrolsysteem in lijn met de besturingsstructuur van BWB; 
– Toetsen van doestellingen en maatregelen op naleving en effectiviteit; 
– Toetsen van effectiviteit, efficiency en kwaliteit van bedrijfsprocessen en adviseren over het optimaliseren ervan; 
– Zorg dragen voor het inzichtelijk maken en beheersen van de risico’s; 
– Fungeren als sparringpartner voor het MT en geven van gevraagd en ongevraagd advies aan teamhoofden, directeur en bestuur BWB op het terrein van concern control; 
– Bewaken en toetsen van integraliteit van beleid op het gebied van bedrijfsvoering; 
– Adviseren over de verdeelsleutel voor kostenverrekening met de deelnemende gemeenten en deze actueel houden; 
– Opstellen van het Interne controleplan op, fungeren als inhoudelijk sparringpartner en leidinggeven aan het team VIC (4,5 fte) over de uit te voeren controles, op te leveren memoranda, planning en vakinhoudelijke zaken; 
– Zorgen voor afstemming met de andere controllers over planning, kwaliteit en uniformiteit en fungeren als escalatiepunt voor de controllers over planning, kwaliteit en uniformiteit; 
– Fungeren als projectleider voor het project tijdschrijven. Daarbij zorgen voor tijdige implementatie van het tijdschrijven in de daarvoor ontwikkelde Afas-applicatie. 

Wat neem je mee? 
Je hebt?  

– een behaalde, relevante wo opleiding; 
– vier jaar ervaring als concern controller binnen de overheid; 
– aantoonbare kennis en ervaring met organisatiebeheersing en (V)IC;
– aantoonbare kennis van planning en control. 

Je bent 
– organisatie- en politiek sensitief; 
– kritisch;  
– analytisch; 
– resultaatgericht; 
– integratie; 
– integraal en transaparant. 

Waar ga je werken? 
De concern controller is sparringpartner van het management. Naast het ontwikkelen en beheren van het organisatie brede beleids- en beheers instrumentarium, adviseer je de directeur en teamhoofden en verzorgt controles. Je rapporteert aan bestuur directie en management en werkt zeer nauw samen met andere bedrijfsvoeringsfuncties zoals Financiën, HR en Juridische Zaken. je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van BWB. 
 
Over de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 
BWB verzorgt de bedrijfsvoering voor drie deelnemende gemeenten (gemeente Tiel, Culemborg en West Betuwe). De gemeenten hebben een eigen controller in dienst, daardoor heeft deze functie alleen betrekking op de organisatie BWB zelf. Wel voert de BWB de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) uit voor de deelnemende gemeenten. 

Aanvullende informatie 
– Er wordt gezocht naar een concern controller die de rol kan invullen tot het moment waarop er een vaste kracht is aangenomen voor de rol. 

Locatie  
Ridderstraat 250 
4101 BK Culemborg 

Heb je vragen over deze functie?

Neem contact op met Inge Haerkens

Consultant

Solliciteer op de functie

Interim Concern Controller

Solliciteer op deze functie door het sollicitatieformulier in te vullen. Wij doen ons best om binnen 24 uur op je sollicitatie te reageren. 

Heb je nog vragen? 

085 250 03 42